Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Raport zdjęć satelitarnych - sprawdź zmiany na swoim terenie

Sprawdź zmiany na swojej działce lub wybranym terenie w określonym okresie czasu na zdjęciach satelitarnych. Wybierz obszar na mapie i wygeneruj Raport Satelitarny w 5 minut.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie

O Raporcie zdjęć satelitarnych

Dzięki dostępowi do map satelitarnych, możesz z łatwością śledzić zmiany na swoim terenie, uzyskując Raport zdjęć satelitarnych dostępny Online. Raport przedstawia widok terenu w wybranym okresie czasu na zdjęciach w barwach naturalnych (RGB). Raport jest generowany na podstawie zdjęć satelitarnych, które są wykonywane regularnie przez satelity krążące wokół Ziemi.

Pobranie Raportu zajmuje zaledwie kilka minut. Dane, które zamówisz, pojawią się na Twojej poczcie elektronicznej w formie linku do strony, z której pobierzesz je w postaci przyjaznego dokumentu w formacie PDF. W dokumencie tym wszystkie zamówione sceny satelitarne uporządkowane są w kolejności od najnowszych, po najstarsze, co umożliwia szybkie i efektywne przeglądanie danych. Nie wymagamy rejestracji konta, zawierania umów ani płacenia abonamentów, co czyni tę usługę wyjątkowo wygodną i dostępną dla każdego.

Co zawiera Raport zdjęć satelitarnych

Obrazy terenu z satelity

Raport to dokument w formacie .PDF, zawiera zbiór zdjęć satelitarnych przedstawiających wybraną działkę lub teren w różnych okresach czasowych. Dzięki temu będziesz mógł prześledzić zmiany danego obszaru. zobrazowania satelitarne są przedstawione w barwach (RGB), o rozdzielczości:

 • < 1.0 m (obrazy bardzo wysokiej rozdzielczości),
 • 1.0 - 2.0 m (obrazy wysokiej rozdzielczości),
 • 10 m (obrazy średniej rozdzielczości - wyostrzone do 2,5 m).

Dodatkowo, zdjęcia o rozdzielczości 10 metrowej są wyostrzane za pomocą mechanizmów sztucznej inteligencji do rozdzielczości 2,5 metrowej, co zwiększa możliwości obserwacji konkretnych obiektów, zjawisk czy zmian na zdjęciach.

Częstotliwość wykonywania zdjęć satelitarnych

Odstęp czasu pomiędzy wykonywanymi zdjęciami z satelity wynosi około 5 dni, jednak sceny, które ostatecznie trafiają do naszej bazy przechodzą wstępną weryfikacje, przez co do raportu trafiają wyłącznie te, które pozbawione są przesłaniających widok chmur. Ostatecznie po wyłączeniu obrazów, które nie nadają się do użytku, realny odstęp czasu wynosi od 7 do 30 dni. Maksymalny przedział czasu możliwy do wyboru przy zamówieniu raportu wynosi 6 miesięcy.

Dane źródłowe

Oprócz dokumentu w formacie pdf, raport zawiera również pliki graficzne z georeferencją, które możesz szczegółowo analizować w oprogramowaniu GIS (np. QGIS) lub oglądać w dowolnych programach graficznych. Paczka danych, w której obok kanałów w paśmie widzialnym, do każdego zobrazowania dołączone są dodatkowo kanały w bliskiej podczerwieni (NIR) i podczerwieni krótkofalowej (SWIR). Ponadto, w dodatkowym pliku PDF, dedykowanym wskaźnikom teledetekcyjnym (NDVI, NDWI, NDMI), znajdziesz wykresy zmienności średniej wartości każdego z tych wskaźników na wybranym obszarze we wskazanym przedziale czasowym.

Dostęp do danych satelitarnych

Usługa zapewnia dostęp do danych na obszarze całego kraju. Najstarsze zobrazowania są dostępne od 2008 roku.

Usługa Raportu zdjęć satelitarnych jest również dostępna dla obszaru całego świata na portalu: OnGeo Intelligence.

Data i godzina wykonania zdjęcia

Każdy obraz przedstawiony w raporcie zawiera informacje o dacie i godzinie wykonania zdjęcia satelitarnego. Dzięki czemu uzyskujemy dokument potwierdzający stan zagospodarowania danego miejsca o danym czasie.

Jak pobrać Raport zdjęć satelitarnych

Przejdź do narzędzia Raport satelitarny na mapie geoportalu.

Wskaż miejsce na mapie. Kliknij w działkę na mapie lub skorzystaj z dostępnych narzędzi wyboru terenu na mapie.

Uzupełnij formularz. Wybierz interesujące cię zakres dat zobrazowań satelitarnych. Następnie wybierz rozdzielczość zobrazowania i kliknij przycisk Wyszukaj zobrazowania. Możesz zobaczyć jakie sceny satelitarne są dostępne dla wskazanego okresu.

Podaj adres e-mail, na który zostanie automatycznie wysłany raport. Zaakceptuj wymagane zgody i kliknij przycisk "Opłać raport".

Opłać raport satelitarny, wybierz odpowiednią dla Ciebie formę płatności internetowej.

Zostaniesz przeniesiony/a na stronę raportu. Po wygenerowaniu raportu aktywuje się przycisk "Pobierz raport".

Do czego może się przydać Raport zobrazowań satelitarnych?

Raport zdjęć satelitarnych można wykorzystać do różnych celów, w tym:

 • analizy zmian użytkowania terenu,
 • analizy czasu wystąpienia zdarzenia,
 • dokumentacji zagospodarowania działki,
 • dokumentacji dowodowej w procesach administracyjnych i sądowych,
 • monitorowania zmian krajobrazu,
 • analiza szkód w uprawach rolnych,
 • planowania produkcji rolnej,
 • identyfikacji obszarów podatnych na erozję, degradację gleb czy zanieczyszczenie,
 • oceny poziomów wód gruntowych i powierzchniowych,
 • oceny potencjalnych zagrożeń środowiskowych,
 • monitorowania rozwoju obszarów miejskich.

Poznaj usługę Raportu zdjęć lotniczych

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze przedstawia wybraną działkę lub teren, na tle zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach. Dzięki raportowi dowiesz się, jak była zagospodarowana działka/teren na przestrzeni lat. Raport ten bazuje na danych udostępnionych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w postaci tzw. ortofotomap. Dokładność publikowanych ortofotomap jest wysoka, co pozwala wykorzystać je do pomiaru poszczególnych obiektów topograficznych i elementów zagospodarowania terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie zdjęć lotniczych.

Jakie są różnice pomiędzy Raportem satelitarnym a lotniczym?

Różnice między zdjęciami satelitarnymi a lotniczymi wynikają z różnych warunków ich pozyskiwania oraz przeznaczenia. Zdjęcia satelitarne są korzystne do analizy dużych obszarów, podczas gdy lotnicze oferują wyższą rozdzielczość i szczegółowość, co sprawia, że są bardziej przydatne do analizy konkretnych lokalizacji.

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych,Raport zobrazowań satelitarnych
Źródło obrazówZ samolotów lub dronów, znajdujących się bliżej ziemi.Z satelitów umieszczonych w przestrzeni kosmicznej.
Dokładność - rozdzielczościWysoka, najnowsze zdjęcia dostępne są w rozdzielczościach 5 cm - 25 cm, starsze przeważnie poniżej 1 metra. Średnia lub niska rozdzielczość, np. 10x10 m, możliwe do pozyskania są zdj. sat. o rozdzielczości poniżej 1 metra.
Czas pomiędzy zdjęciamiOd 1 do 3 lat. Około 5 dni między kolejnymi scenami satelitarnymi, ale po weryfikacji (odrzuceniu obrazów z chmurami) może wynieść od 7 do 30 dni.
Przesłanianie chmurZdjęcia są pozbawione przesłaniania chmur.Wpływ chmur zależy od warunków atmosferycznych w dniu fotografowania.
Przeznaczenie analizyDokładne pomiary poszczególnych obiektów, analiza szczegółowa zagospodarowania terenu.Analiza zmian na większych obszarach, monitoring krajobrazu, planowanie ogólne.