Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Sprawdź Na Mapie Geoportal Krajowy

Znajdź informacje o każdej działce na Geoportalu Krajowym Na Mapie

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar, który Cię interesuje, w przeszłości Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca zobrazowań terenu, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie

Co wyróżnia  Geoportal Na Mapie?

Geoportal Krajowy Na Mapie powstał, by każdy miał bezpłatny dostęp do map zawierających podstawowe informacje o okolicy, w której posiada lub inwestuje w nieruchomości.

Prezentowane mapy są efektem długotrwałej pracy zespołu specjalistów, którzy w oparciu o otwarte dane publiczne tworzą przejrzyste i intuicyjne opracowania dla każdego.

Dostęp do map Geoportal Na Mapie

Bezpłatny dostęp do map

Projekt Geoportal Na Mapie

Efekt długotrwałej pracy zespołu specjalistów

Otwarte dane publiczne

W oparciu o otwarte dane rejestrów państwowych

Nasze mapy

Atlas-Solarny

Mapa Atlas-Solarny przedstawia otaczającą nas przestrzeń w niespotykany dotąd sposób.

Atlas Solarny mapa nasłonecznienia Polski
Przejdź do mapy

Co znajdziesz na mapie Atlas Solarny?

 • podkład mapy przedstawiający potencjał solarny (nasłonecznienie terenu)
 • bardzo dokładną rzeźbę terenu
 • Numery i granice działek ewidencyjnych

Do czego przyda się mapa Atlas Solarny?

Dzięki mapie Atlas Solarny możesz sprawdzić interesujący Cię teren na mapie. Dowiesz się jakie jest sąsiedztwo Twojej działki, jaka jest rzeźba oraz nasłonecznienie terenu. Z łatwością określisz jaki jest potencjał solarny na działce. Dowiesz się jak przebiegają granice działki i podstawowe informacje z rejestrów urzędowych.

Geo Mapa

Mapa podstawowa przedstawia pełen zakres informacji geograficznych.

Geo Mapa interaktywna mapa działek
Przejdź do mapy

Co znajdziesz na Geo Mapie?

 • granice i numery działek ewidencyjnych
 • budynki 3D
 • granice miejscowości, ulice i adresy
 • czytelna symbolizacja sieci drogowych
 • rzeźba i pokrycie terenu

Do czego przyda się Geo Mapa?

Dzięki Interaktywnej Geo mapie będziesz mógł z łatwością znaleźć intersujące Cię informacje, które wykorzystasz np. do sprawdzenia działki przed zakupem oraz do wielu celów i rodzajów działalności.

Wyszukaj działkę na Geoportalu Krajowym

Co musisz wiedzieć o działce, którą posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz?

Każda inwestycja w grunty obarczona jest bardzo dużym ryzykiem. Możesz ją zniwelować poprzez odpowiednią diagnozę działki. Oto cechy działek, które należy poznać przed inwestycją:

 • Ewidencja gruntów i budynków
 • Ukształtowanie terenu
 • Miejscowe plany zagospodarowania terenu
 • Zagrożenia i uciążliwości
 • Uzbrojenie terenu w media

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie

Twoja Gmina na mapie w Geoportalu Krajowym

Poznaj okolicę, w której mieszkasz lub inwestujesz.

Geoportal Gmina na mapie powstał, by dać Ci bezpłatny dostęp do informacji przestrzennych dla każdej gminy w Polsce. Dane pochodzą z rejestrów urządowych.

O projekcie Geoportal Krajowy Na mapie

Nowoczesny serwis mapowy dostosowany do Twoich potrzeb

Geoportal Krajowy to serwis, dzięki któremu szybko uzyskasz informacje na mapie o dowolnej działce i jej otoczeniu. Idea powstania serwisu Geoportal Krajowy Na Mapie pojawiła się po udostępnieniu przez urzędy (starostwa powiatowe, gminy, Główny Urząd Geodezji i Kartografii) bardzo dużego zbioru danych przestrzennych, a co za tym idzie - potrzebie przedstawienia tych danych na mapie w sposób dla każdego przejrzysty. Prezentowane mapy przedstawiają dane rejestrowe w niespotykanej do tej pory formie, wszystko dzięki zaangażowaniu doświadczonego zespołu specjalistów i wykorzystaniu otwartych danych przestrzennych.

Geoportal Krajowy gromadzi dane takie jak: działki ewidencyjne, budynki, adresy, potencjał solarny, rzeźba terenu, nazwy i granice miejscowości, drogi, koleje, tereny zielone, cieki i akweny wodne i wiele innych informacji, które często mogą być niezauważalne w terenie.

Do czego przyda Ci się Serwis Geoportal Krajowy Na Mapie?

Geoportal krajowy Na Mapie dostarczy podstawowych informacji, które możesz potrzebować np. do weryfikacji przebiegu granic działek ewidencyjnych, sprawdzenia podstawowych informacji o działce przed jej zakupem, wstawienia mapy do ogłoszenia sprzedaży działki, analizy sąsiedztwa w zakresie zabudowy, dostępności komunikacyjnej, odległości od lasów, akwenów wodnych i terenów zielonych, rzeźby terenu i wielu innych. Dostępne dane możesz wykorzystać zarówno w celach poznawczych terenu przeglądając wybrane miejsca na mapie, ale również do celów biznesowych, poprzez podejmowanie decyzji w oparciu o dane odczytane z map geoportalu krajowego.

Geoportal Krajowy na Twoim pulpicie!

Geoportal Krajowy na Twoim urządzeniu mobilnym!

pobierz z Google Play