Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Porównaj mapy - narzędzie do porównania różnych kompozycji mapowych

Porównaj mapy - narzędzie do porównania różnych kompozycji mapowych

Poznaj narzędzie “Porównaj mapy” dostępne w Geoportalu Na Mapie. Dzięki niemu możesz w prosty sposób zobaczyć różnice między różnymi wariantami mapy, a także porównać dane z kilku źródeł. 

Zobacz, jak porównać kompozycje interaktywnych map, które zostały udostępnione Na Mapie.

Mapa Geoportalu Na Mapie z włączonym narzędziem porównywania map
Mapa Geoportalu Na Mapie z włączonym narzędziem porównywania map

Jak działa narzędzie “Porównaj mapy” - krok po kroku

Aby skorzystać z narzędzia, wystarczy wybrać dwie mapy, które chcesz porównać. Mapy zostaną umieszczone obok siebie na ekranie.  W celu dokładnego sprawdzenia konkretnego terenu, skorzystaj z funkcji zoom i przesuwania mapy. Poniżej przedstawiamy instrukcję krok po kroku: 

1)  Wejdź na stronę Geoportalu,

2) Wybierz w pasku po prawej stronie narzędzie “Porównaj mapy”:

Pasek narzędziowy - wybór narzędzia do porównywania map
Pasek narzędziowy - wybór narzędzia do porównywania map

3) Wybierz dwie interesujące Cię kompozycje mapowe do porównania:

Panel narzędzia porównywania map - wybór kompozycji map
Panel narzędzia porównywania map - wybór kompozycji map

4) Przybliż się w widoku mapy do interesującego Cię obszaru lub skorzystaj z wyszukiwarki działek lub adresów,

5) Skorzystaj z pionowego suwaka do porównywania terenu na wybranych kompozycjach mapowych:

Porównanie map - suwak do przeciągania widoku jednej z wybranych kompozycji map
Porównanie map - suwak do przeciągania widoku jednej z wybranych kompozycji map

Jakie kompozycje mapowe są dostępne w narzędziu do porównywania map?

W narzędziu porównywarki map do wyboru są wszystkie kompozycje mapowe dostępne w Geoportalu Na Mapie. Lista map: 

  • Geo mapa - mapa ogólnego przeznaczenia;
  • Atlas solarny - mapa przedstawiająca nasłonecznienie oraz rzeźbę terenu;
  • Ortofotomapa aktualna - najnowsze dostępne zobrazowanie terenu opracowane ze zdjęć lotniczych;
  • Ortofotomapa 1944 r - ortofotomapa historyczna, wykonana ze zdjęć lotniczych z okresu II Wojny Światowej, dostępna dla części województwa podkarpackiego. 

Zasady udostępniania i korzystania z danych dostępnych w Geoportalu Na Mapie

Jeśli planujesz skorzystać z map udostępnianych na geoportal-krajowy.pl, ważne jest, aby pamiętać o obowiązku zamieszczenia informacji o źródle i firmach, które wykonały tę mapę. Oznacza to, że jeśli chcesz użyć np. ortofotomapę 1944 r. na swojej stronie internetowej lub w publikacji, powinieneś umieścić informacje o źródle (geoportal-krajowy.pl) oraz o firmach, które wykonały tę ortofotomapę, tj.: - ongeo i smallgis. Takie informacje można zamieścić w formie podpisu pod mapą lub w osobnej sekcji z informacjami o źródle. Pamiętaj, że zamieszczenie tych informacji jest ważne dla zapewnienia przejrzystości i wiarygodności danych geoprzestrzennych.

Do czego może się przydać narzędzie do porównywania map? 

Dzięki narzędziu do porównywania kompozycji mapowych w Geoportalu możesz szybko i łatwo sprawdzić, jakie zmiany nastąpiły w danym obszarze na przestrzeni czasu, jak różne mapy różnią się od siebie oraz jakie opcje są najlepsze dla konkretnego celu. 

Narzędzie to może być przydatne dla wielu osób i instytucji takich jak: naukowcy, planiści przestrzenni, projektanci krajobrazu, geodeci, architekci, inwestorzy, a także dla zwykłych użytkowników, którzy chcą lepiej zrozumieć swoje otoczenie.