Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Jak sprawdzić czy działka jest budowlana na Geoportalu?

Jak sprawdzić czy działka jest budowlana na Geoportalu?

Zastanawiasz się, jak sprawdzić czy działka jest budowlana na Geoportalu Krajowym Na Mapie? Dowiedz się, jak to zrobić krok po kroku, korzystając z mapy terenów budowlanych. 

Zobacz instrukcję: jak sprawdzić, czy działka jest budowlana na naszym kanale na platformie youtube.com:

Jak włączyć mapę terenów budowlanych?

W pierwszym kroku wejdź na stronę Geoportalu, następnie kliknij przycisk "Przejdź do mapy"

Przejdź na mapę Geoportalu
Przejdź na mapę Geoportalu

Następnie wyszukaj działkę korzystając z wyszukiwarki działek lub przybliż się w widoku mapy do działki, którą chcesz sprawdzić. Dokładny opis działania wyszukiwarki działek znajdziesz w instrukcji: Jak znaleźć działkę w Geoportalu.

Wyszukiwarka działek i wyszukiwarka adresów oraz narzędzia do nawigacji na mapie
Wyszukiwarka działek i wyszukiwarka adresów oraz narzędzia do nawigacji na mapie

Aby wyświetlić mapę terenów budowlanych kliknij w przycisk "Wybierz warstwę mapy", a następnie wybierz kafelek o nazwie "Tereny budowlane", jak na poniższym obrazku. Warstwa granic działek oraz warstwa Tereny budowlane będzie widoczna po przybliżeniu się w widoku mapy.

Wybór kompozycji mapy - tereny budowlane
Wybór kompozycji mapy - tereny budowlane

Jak sprawdzić, czy działka jest budowlana w Geoportalu?

Jeżeli już włączyłeś/aś mapę terenów budowlanych, możesz sprawdzić, czy dana działka jest budowlana. Jeśli działka wyświetli się na kolor pomarańczowy, oznacza to, że znajduje się w zasięgu terenów budowlanych. 

Sprawdzenie, czy działka jest budowlana na mapie
Sprawdzenie, czy działka jest budowlana na mapie

Dodatkowo klikając w działkę możesz sprawdzić szereg informacji dotyczących działki, m.in.: numer działki, numer obrębu, identyfikator działki, powierzchnia i obwód. Działka zostanie również dokładnie zwymiarowana. Odległość każdego odcinka granicy będzie przedstawiona na mapie.

Możesz także zamówić analizę działki w formie Raportu o terenie przechodząc do portalu OnGeo.pl

Raport o Terenie to pełna diagnoza działki, gdzie znajdziesz wszystkie możliwe informacje dotyczące działki/ek lub wybranego terenu. Raport jest szczególne przydatny, kiedy chcesz kupić lub sprzedać działkę lub też, kiedy planujesz budowę domu.

Jak powstała mapa terenów budowlanych?

Mapa terenów budowlanych odzwierciedla obszary uzupełnienia zabudowy, czyli tereny określone w planie ogólnym gminy, na których dopuszczone będzie wydawanie decyzji o warunkach zabudowy w przypadku, gdy nie uchwalono miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Po uchwaleniu planu ogólnego poza obszarami uzupełnienia zabudowy nie będzie możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy gmina uchwali nowy plan zagospodarowania lub zmieni obowiązujący MPZP. 

Mapa terenów budowlanych jest wynikiem analizy urbanistycznej, opisanej w projekcie rozporządzenia pn.: "w sprawie ustaleń planu ogólnego gminy oraz sposobu dokumentowania procedury przygotowania i uchwalenia planu ogólnego gminy"

Celem wyznaczenia obszarów uzupełnienia zabudowy jest umożliwienie uzupełniania luk w zabudowie i wypełnianie przestrzeni na terenach, na których zabudowa jest już w dużym stopniu ukształtowana i w sposób czytelny pozwala na ustalenie zasad sytuowania nowych budynków w taki sposób, aby harmonijnie wpisać się w otoczenie.

Należy mieć również na uwadze, aby działka została zakwalifikowana jako "działka budowlana", musi mieć odpowiedni kształt, dostęp do infrastruktury technicznej oraz dostęp do drogi publicznej. Istnieje również szereg przepisów i ograniczeń, które mogą wpłynąć na to, że budowa na działce nie będzie możliwa. W tym celu warto skorzystać z usługi Raport o Terenie, gdzie poznamy szereg informacji dotyczących ograniczeń, zagrożeń, cech fizycznych, otoczenia, dostępu do infrastruktury, planów zagospodarowania dla wybranej działki.