Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Na MapiePomoc

Jak sprawdzić czy działka jest budowlana na Geoportalu?

Zastanawiasz się jak sprawdzić czy działka jest budowlana na Geoportalu Krajowym Na Mapie? Dowiedz się zatem jak to zrobić krok po kroku, korzystając z mapy terenów budowlanych.

Jak włączyć mapę terenów budowlanych?

W pierwszym kroku wejdź na stronę Geoportalu, następnie kliknij przycisk "Przejdź do mapy"

Przejdź na mapę Geoportalu
Przejdź na mapę Geoportalu

Następnie wyszukaj działkę korzystając z wyszukiwarki działek lub przybliż się w widoku mapy do interesującej cię działki, którą chcesz sprawdzić. Dokładny opis działania wyszukiwarki działek znajdziesz w instrukcji: jak znaleźć działkę w Geoportalu.

Wyszukiwarka działek i wyszukiwarka adresów oraz narzędzia do nawigacji na mapie
Wyszukiwarka działek i wyszukiwarka adresów oraz narzędzia do nawigacji na mapie

W celu wyświetlenia mapy terenów budowlanych kliknij w przycisk "Wybierz warstwę mapy", a następnie wybierz kafelek o nazwie "Tereny budowlane", jak na poniższym obrazku. Możesz dodatkowo zmienić rodzaj mapy na "Geo mapę" lub "Atlas solarny". Warstwa granic działek oraz warstwa tereny budowlane będzie widoczna po przybliżeniu się w widoku mapy.

Wybór kompozycji mapy - tereny budowlane
Wybór kompozycji mapy - tereny budowlane

Zobacz instrukcję: jak sprawdzić czy działka jest budowlana? na naszym kanale na platformie youtube.com:

Jak sprawdzić czy działka jest budowlana na Geoportalu?

Jeżeli już włączyłeś/aś mapę terenów budowlanych, możesz sprawdzić czy dana działka jest budowlana. Dowiedz się czy dana działka jest objęta zasięgiem warstwy tereny budowlane.

Sprawdzenie, czy działka jest budowlana na mapie
Sprawdzenie, czy działka jest budowlana na mapie

Dodatkowo klikając w działkę możesz sprawdzić szereg informacji dotyczących działki, m.in.: numer działki, numer obrębu, identyfikator działki, powierzchnia i obwód. Działka zostanie również dokładnie zwymiarowana, odległość każdego odcinka granicy będzie przedstawiona na mapie.

Możesz także zamówić analizę działki w formie Raportu o Terenie poprzez przejście do portalu OnGeo.pl

Raport o Terenie to pełna diagnoza działki, gdzie znajdziesz wszystkie możliwe informacje dotyczące działki/ek lub wybranego terenu. Raport jest szczególne przydatny, kiedy chcesz kupić lub sprzedać działkę lub też kiedy planujesz budowę.

Jak powstała mapa terenów budowlanych?

Mapa terenów budowlanych jest wynikiem analizy urbanistycznej, opisanej w projekcie rozporządzenia pn.: "w sprawie ustaleń planu ogólnego gminy oraz sposobu dokumentowania procedury przygotowania i uchwalenia planu ogólnego gminy". Należy mieć na uwadze, że jest to projektowane rozporządzenie, które jeszcze nie obowiązuje. Planowane zmiany związane są z reformą procesu inwestycyjno-budowlanego w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Warstwa terenów budowlanych jest wynikiem analizy wyznaczania obszarów uzupełnienia zabudowy. Są to tereny, wyznaczane w planowanym dokumencie pn.: "Plan ogólny gminy". Obszary uzupełnienia zabudowy wyznaczają tereny, co do którym ma zostać ograniczone wydawanie decyzji o warunkach zabudowy. Tak więc poza tymi obszarami nie będzie możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy. Możliwość zabudowy poza tym obszarem będzie tylko w przypadku, gdy gmina ma na tym obszarze uchwalony plan miejscowy lub uchwali nowy plan zagospodarowania.

Obecnie decyzje o warunkach zabudowy wydawane są dla działek, które nie mają uchwalonego miejscowego planu, podobnie będzie po wejściu w życie nowych przepisów. Kluczowe zmiany dotyczą ograniczenia rozlewania się zabudowy poza obszary zurbanizowane

Celem wyznaczenia obszarów uzupełnienia zabudowy jest umożliwienie uzupełniania luk w zabudowie i wypełnianie przestrzeni na terenach, na których zabudowa jest już w dużym stopniu ukształtowana i w sposób czytelny pozwala na ustalenie zasad sytuowania nowych budynków w taki sposób, by harmonijnie wpisać się w otoczenie.

Należy mieć również na uwadze, aby działka została zakwalifikowana jako "działka budowlana", musi mieć odpowiedni kształt, dostęp do infrastruktury technicznej oraz dostęp do drogi publicznej. Istnieje również szereg przepisów i ograniczeń, które mogą wpłynąć na to że budowa na działce nie będzie możliwa, w tym celu warto skorzystać z usługi Raport o Terenie, gdzie poznamy szereg informacji dotyczących ograniczeń, zagrożeń, cech fizycznych, otoczenia, dostępu do infrastruktury, planów zagospodarowania dla wybranej działki.