Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Odległość od granicy działki - narzędzie pokaż bufor

Odległość od granicy działki - narzędzie pokaż bufor

Chcesz sprawdzić odległość od granicy działki? Zastanawiasz się, ile miejsca zostało na budowę domu po uwzględnieniu minimalnych odległości od granicy? Skorzystaj z narzędzia "Pokaż bufor" w Geoportalu Krajowym Na Mapie i sprawdź zaktualizowane wymiary działki.

W pierwszym kroku przejdź do mapy Geoportalu Na Mapie i wyszukaj działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na dwa sposoby - za pomocą wyszukiwarki działek lub adresów. Oba sposoby opisaliśmy w instrukcji: Jak znaleźć działkę w Geoportalu. Jeśli szukasz działki bez użycia wyszukiwarek, zbliż się do widoku mapy, a następnie kliknij w pole działki, która Cię interesuje.

Po lewej stronie otworzy się okno “Informacje o wybranej działce”, gdzie znajdziesz podstawowe dane o nieruchomości - dokładny adres i identyfikator działki ewidencyjnej. Jeśli chcesz uzyskać więcej danych, wybierz "Pokaż więcej" (1). Wyświetlisz wówczas dodatkowe informacje - obręb, powierzchnię, obwód oraz współczynnik kształtu.

Informacje o wybranej działce
Informacje o wybranej działce

Bufor wewnętrzny - odległość od granicy działki

Jeśli chcesz wyświetlić bufor od granicy działki dla wybranej nieruchomości, wybierz kafelek "Bufor" (2), dostępny w oknie Informacje o wybranej działce

Bufor od wybranej działki
Bufor od wybranej działki

Automat ustala stałą odległość od granicy 4 m, jednak wartość tę możesz dowolnie zmienić według własnych potrzeb. Wystarczy, że wpiszesz ją w pole “Wartość bufora w metrach” (3). Możesz również zmniejszać lub zwiększać wartość posługując się strzałkami góra-dół. 

Jeśli chcesz zastosować bufor, wybierz “Zapisz” (4). Po zatwierdzeniu wyboru, bufor podświetli się na mapie linią przerywaną. 

Narzędzie Pokaż bufor od granicy działki
Narzędzie Pokaż bufor od granicy działki

Każdy punkt załamania linii działki przesunie się prostopadle względem linii środka o wskazaną wartość. W ten sposób dowiesz się, ile miejsca zostało na działce np. na wybudowanie domu. Jeśli chcesz wiedzieć, jakie są aktualne wymiary działki, wybierz “Wymiary” z pola narzędzi (5).

Zobacz aktualne wymiary działki. Wybierz “Wymiary” i zobacz, ile miejsca zostało na działce po zastosowaniu buforu
Zobacz aktualne wymiary działki. Wybierz “Wymiary” i zobacz, ile miejsca zostało na działce po zastosowaniu buforu

Pamiętaj jednak, że odległości od granicy są regulowane prawem budowlanym, a dokładnie określa je Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat usytuowania obiektów na działce, zajrzyj do artykułu: Odległość budynku od granicy działki - warunki usytuowania

Bufor zewnętrzny

Ciekawą opcją jest również bufor zewnętrzny, czyli wskazanie strefy poza granicami działki, która przyda się m.in. do analizy sąsiedztwa. Sposób ustawienia bufora zewnętrznego jest dokładnie taki sam, jak wewnętrznego, jednak z tą różnicą, że aby wyświetlić ten pierwszy, należy wpisać wartość ujemną. Zatem zamiast “4”, ustaw “-4”. 

Ustaw bufor zewnętrzny
Ustaw bufor zewnętrzny

Bufor zewnętrzny przyda się np. jeśli zamierzasz sprawdzić zasięg stref ochronnych. Przykładowo, jeśli w planie miejscowym widnieje informacja, że w odległości 4 m od działki sąsiedniej, na której znajduje się zabytek, ustalono strefę ochrony konserwatorskiej, ustawiając bufor na wskazaną wartość, dowiesz się, czy Twoja działa objęta będzie ograniczeniami formalno-prawnymi.