Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Na MapiePomoc

Odległość od granicy działki - narzędzie pokaż bufor

Chcesz sprawdzić odległość od granicy działki? Zastanawiasz się, ile miejsca zostało na budowę domu po uwzględnieniu minimalnych odległości od granicy? Skorzystaj z narzędzia "Pokaż bufor" w Geoportalu Krajowym Na Mapie i sprawdź zaktualizowane wymiary działki.

W pierwszym kroku przejdź do mapy Geoportalu Na Mapie i wyszukaj działkę, która Cię interesuje. Możesz to zrobić na dwa sposoby - za pomocą wyszukiwarki działek lub adresów. Oba sposoby opisaliśmy w instrukcji: Jak znaleźć działkę w Geoportalu. Jeśli szukasz działki bez użycia wyszukiwarek, zbliż się do widoku mapy, a następnie kliknij w pole działki, która Cię interesuje.

Po lewej stronie otworzy się okno “Informacje o wybranej działce”, gdzie znajdziesz podstawowe dane o nieruchomości - dokładny adres i identyfikator działki ewidencyjnej. Jeśli chcesz uzyskać więcej danych, wybierz "Pokaż więcej" (1). Wyświetlisz wówczas dodatkowe informacje - obręb, powierzchnię, obwód oraz współczynnik kształtu.

Informacje o wybranej działce
Informacje o wybranej działce

Bufor wewnętrzny - odległość od granicy działki

Jeśli chcesz wyświetlić bufor od granicy działki dla wybranej nieruchomości, przejdź do pola "Pokaż bufor od granicy" (2). Automat ustala stałą odległość od granicy 4 m, jednak wartość tę możesz dowolnie zmienić według własnych potrzeb. Wystarczy, że w tym celu użyjesz strzałek (3) - w górę, jeśli zamierzasz zwiększyć bufor, lub w dół, jeśli chcesz go zmniejszyć. Możesz również wpisać cyfrę ręcznie.

Narzędzie Pokaż bufor od granicy działki
Narzędzie Pokaż bufor od granicy działki

Pamiętaj jednak, że odległości od granicy są regulowane prawem budowlanym, a dokładnie określa je Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat usytuowania obiektów na działce, zajrzyj do artykułu: Odległość budynku od granicy działki - warunki usytuowania

Jak zastosować narzędzie “Pokaż bufor od granicy działki”?

Zakładając jednak, że zamierzasz zastosować bufor 3 m, zaktualizuj pole interaktywne na wymaganą wartość i kliknij "Pokaż bufor od granicy działki" (4). Przycisk podświetli się na kolor pomarańczowy. 

Wyświetl bufor i zobacz zaktualizowane wymiary działki
Wyświetl bufor i zobacz zaktualizowane wymiary działki

Każdy punkt załamania linii działki przesunie się prostopadle względem linii środka o wskazaną wartość. Ponadto wymiary działki zostaną również zaktualizowane o nowe wytyczne. W ten sposób dowiesz się, ile miejsca zostało na działce np. na wybudowanie domu.

Bufor zewnętrzny

Ciekawą opcją jest również bufor zewnętrzny, czyli wskazanie strefy poza granicami działki, która przyda się m.in. do analizy sąsiedztwa. Sposób ustawienia bufora zewnętrznego jest dokładnie taki sam, jak wewnętrznego, jednak z tą różnicą, że aby wyświetlić ten pierwszy, należy wpisać wartość ujemną. Zatem zamiast “3 m”, ustaw “-3 m”. 

Ustaw bufor zewnętrzny
Ustaw bufor zewnętrzny

Bufor zewnętrzny przyda się np. jeśli zamierzasz sprawdzić zasięg stref ochronnych. Przykładowo, jeśli w planie miejscowym widnieje informacja, że w odległości 4 m od działki sąsiedniej, na której znajduje się zabytek, ustalono strefę ochrony konserwatorskiej, ustawiając bufor na wskazaną wartość, dowiesz się, czy Twoja działa objęta będzie ograniczeniami formalno-prawnymi.