Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Na MapiePomoc

Mapa Satelitarna z granicami działek w Geoportalu Krajowym

Mapa satelitarna w Geoprotalu - Jak włączyć ortofotomapę?

Poniżej przedstawiamy krok po kroku, jak włączyć mapę satelitarną w Geoportalu: 

1. Wejdź na stronę Geoportalu Na Mapie, (https://geoportal-krajowy.pl/). Kliknij w przycisk “Przejdź do mapy”. Zostaniesz przeniesiona/y  do interaktywnej mapy w Geoportalu:

Przejdź do interaktywnej mapy Geoportalu
Przejdź do interaktywnej mapy Geoportalu

2. Na pasku narzędziowym, znajdź ikonkę warstw (ikonka z kilkoma kartkami) i kliknij ją. Z dostępnych kompozycji mapowych wybierz "Ortofotomapa aktualna". Ta warstwa pokaże mapę satelitarną z aktualnym zobrazowaniem terenu:
 

warstwa-mapa-satelitarna-min.jpg
Wybierz warstwę Ortofotomapa aktualna

3. Opcjonalnie: jeśli chcesz zobaczyć  mapę satelitarną z granicami działek, upewnij się, że kafelek "Działki" jest zaznaczony. Jeśli nie jest, kliknij na ikonkę warstw ponownie i zaznacz kafelek "Działki". Działki wyświetlą się na podkładzie mapy satelitarnej po przybliżeniu widoku mapy. 

4. Przybliż się do interesującego miejsca aby wyświetlić interesujące Cię miejsce na mapie, możesz przybliżyć się w widoku mapy lub skorzystać z wyszukiwarek: działek lub adresów. Możesz również korzystać z narzędzi nawigacyjnych, takich jak przeciąganie i przewijanie mapy.

Przykładowy widok mapy satelitarnej z granicami działek w Geoportalu:

Przykładowa mapa satelitarna z numerami działek - Kraków Wawel
Przykładowa mapa satelitarna z numerami działek - Kraków Wawel

Raport Archiwalne zdjęcia lotnicze w Geoportalu Na Mapie

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze to usługa dostępna w Geoportalu Na Mapie. Pozwala ona na uzyskanie kompleksowej informacji o dowolnej działce (lub terenie), uwzględniającej zdjęcia wykonane w różnych latach.

Zobacz jak wygląda przykładowy raport: Raport z archiwalnymi zdjęciami lotniczymi

Jak pobrać raport z mapami satelitarnymi z różnych okresów - krok po kroku: 

 1. Wejdź na stronę Geoportalu Na Mapie (https://geoportal-krajowy.pl).
 2. Kliknij przycisk "Przejdź do mapy", aby otworzyć interaktywną mapę.
 3. Wyszukaj interesujące cię miejsce za pomocą wyszukiwarek: działek lub adresów, lub przybliż się do niego na mapie.
 4. Na pasku narzędziowym, znajdź ikonkę “Raport archiwalne zdjęcia lotnicze”, kliknij w ikonę, następnie pojawi się panel do zamówienia raportu.
  Raport archiwalne zdjęcia lotnicze
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami w panelu raportu, wybierając okres zdjęć i ewentualnie inne opcje.
 6. Po skonfigurowaniu raportu, kliknij przycisk "Generuj raport", dokonaj płatności on-line.
 7. Po chwili (około 5 minut) raport zostanie wygenerowany i będziesz mógł go pobrać w formacie PDF.

Zobacz filmik z instrukcją generowania raportu z mapami satelitarnymi: 

Do czego może się przydać mapa satelitarna

Planowanie inwestycji i budowy
Mapa satelitarna może być przydatna podczas planowania inwestycji i budowy, umożliwiając dokładne zobrazowanie terenu i analizę dostępności.

Badanie stanu zagospodarowania działki
Poprzez przyjrzenie się mapie satelitarnej, można ocenić obecny stan zagospodarowania działki, włączając w to struktury budynków, roślinność i inne elementy.

Analiza zmian w krajobrazie
Dzięki dostępowi do archiwalnych zdjęć lotniczych w Geoportalu, można porównać różne okresy i analizować zmiany w krajobrazie, takie jak urbanizacja, zalesianie, czy przekształcanie się użytkowania gruntów.

Wizualizacja terenu dla projektantów
Mapa satelitarna jest przydatnym narzędziem dla projektantów, pozwalając na wizualizację terenu i analizę warunków środowiskowych przed rozpoczęciem prac projektowych.

Zmiany w infrastrukturze miejskiej
Wykorzystując raport archiwalnych zdjęć lotniczych, można porównać stan infrastruktury miejskiej w różnych okresach i analizować zmiany, takie jak budowa dróg, zmiana układu przestrzennego, czy rozbudowa obiektów publicznych.

Rozwój przemysłowy i zmiana użytkowania terenów
Przez obserwację zmian w zagospodarowaniu terenów przemysłowych na podstawie archiwalnych zdjęć lotniczych, można analizować rozwój przemysłowy, zmiany w rodzaju działalności oraz przekształcanie się użytkowania gruntów.

Analiza zmian w planowaniu urbanistycznym
Wykorzystując raport archiwalnych zdjęć lotniczych, można analizować zmiany w planowaniu urbanistycznym, takie jak zmiana granic, lokalizacja obiektów użyteczności publicznej czy rewitalizacja terenów zurbanizowanych.

Analiza zmian w rolnictwie i użytkowaniu ziemi
Poprzez porównanie archiwalnych zdjęć lotniczych, można badać zmiany w rolnictwie i użytkowaniu ziemi, takie jak rozwój nowych upraw, zmiana struktury użytkowania rolniczego, stopień intensywności produkcji czy zmiany w sposobie gospodarowania gruntami.

Należy pamiętać, że powyższe treści są propozycjami i można je dostosować lub rozszerzyć w zależności od potrzeb i kontekstu pracy.

Zdjęcia lotnicze z II Wojny Światowej w Geoportalu Krajowym

W Geoportalu Na Mapie dostępna jest unikalna funkcja, która pozwala przeglądać ortofotomapę zrobioną ze zdjęć lotniczych z okresu II Wojny Światowej. Ta historyczna ortofotomapa terenu może być fascynująca dla osób zainteresowanych historią i zmianami krajobrazu. Dzięki narzędziu "Porównaj mapy" można również zestawić tę ortofotomapę z aktualnymi kompozycjami mapowymi, co pozwala na porównanie i zrozumienie zmian zachodzących na przestrzeni czasu. 

Zdjęcia lotnicze z 1944 roku dostępne są dla województwa podkarpackiego. Planowane jest dodawanie kolejnych województw z archiwalnymi zdjęciami. 

Narzędzie "Porównaj mapy" w Geoportalu Na Mapie

W Geoportalu Na Mapie znajduje się funkcja o nazwie "Porównaj mapy", która umożliwia użytkownikom porównanie różnych kompozycji mapowych. Narzędzie to jest niezwykle przydatne dla osób, które chcą zobaczyć różnice między różnymi wariantami mapy, a także porównać dane z kilku źródeł. Dzięki temu można zyskać lepsze zrozumienie danego obszaru i obserwować jego ewolucję.

Jak porównać mapy z różnych okresów. Aby skorzystać z narzędzia "Porównaj mapy" w Geoportalu Na Mapie, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Wejdź na stronę Geoportalu Na Mapie i przejdź do mapy.
 2. Znajdź narzędzie "Porównaj mapy" na pasku narzędziowym po prawej stronie
  Porównaj mapy - zdjęcia lotnicze 1944
 3. Wybierz dwie interesujące Cię kompozycje mapowe do porównania.
 4. Przybliż się w widoku mapy do konkretnego obszaru lub skorzystaj z wyszukiwarki działek lub adresów.
 5. Skorzystaj z pionowego suwaka, aby porównać teren na wybranych kompozycjach mapowych.
 6. Dzięki tym prostym krokom można szybko i łatwo porównać mapy z różnych okresów i zobaczyć, jakie zmiany nastąpiły w danym obszarze.

Zobacz filmik z instrukcją, jak wyświetlić mapę zdjęć lotniczych z 1944 roku: 

Zastosowanie historycznych zdjęć lotniczych z 1944 roku

Ortofotomapa historyczna, tak jak ta z II Wojny Światowej dostępna w Geoportalu Na Mapie, może być wykorzystana w różnych celach. Oto kilka przykładów zastosowania:

Badania historyczne: Ortodotomapa z określonego okresu może dostarczyć cennych informacji o zmianach zachodzących na terenie, takich jak rozbudowa miast, zmiany w infrastrukturze czy degradacja obszarów naturalnych.

Planowanie urbanistyczne: Porównanie ortofotomap historycznych z aktualnymi danymi pozwala na analizę rozwoju miasta i identyfikację obszarów, które uległy znaczącym zmianom. Może to pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczących planowania przestrzennego.

Edukacja i wiedza: Ortofotomapa z okresu historycznego może być wykorzystana w celach edukacyjnych, aby pokazać młodszym pokoleniom, jak wyglądało ich miasto lub region w przeszłości. 

Zmiany w zagospodarowaniu terenów: Historyczne zdjęcia lotnicze pokazują jak zmieniło się użytkowanie terenu. Przykładowo, na obszarze Bieszczad, Beskidu Niskiego, Pogórza Przemyskiego możemy zaobserwować w roku 1944 intensywne wykorzystanie gruntów w celach rolniczych dużo gęsto zabudowanych wsi, obecnie po kilkudziesięciu (a nawet kilkuset) wsiach nie ma śladu,  tereny te są często porośnięte lasami. Więcej informacji o historii podkarpackich lasów przeczytasz na stronie: https://geoportal-krajowy.pl/historia-podkarpackich-lasow.