Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Mapa Satelitarna z granicami działek w Geoportalu Krajowym

Mapa satelitarna w Geoprotalu - Jak włączyć ortofotomapę?

Poniżej przedstawiamy krok po kroku, jak włączyć mapę satelitarną w Geoportalu:

1. Wejdź na stronę Geoportalu Na Mapie, (https://geoportal-krajowy.pl). Kliknij w przycisk “Przejdź do mapy”. Zostaniesz przeniesiona/y  do interaktywnej mapy w Geoportalu:

Przejdź do interaktywnej mapy Geoportalu
Przejdź do interaktywnej mapy Geoportalu

2. Na pasku narzędziowym, znajdź ikonkę warstw (ikonka z kilkoma kartkami) i kliknij ją. Z dostępnych kompozycji mapowych wybierz "Ortofotomapa aktualna". Ta warstwa pokaże mapę satelitarną z aktualnym zobrazowaniem terenu:
 

warstwa-mapa-satelitarna-min.jpg
Wybierz warstwę Ortofotomapa aktualna

3. Opcjonalnie: jeśli chcesz zobaczyć  mapę satelitarną z granicami działek, upewnij się, że kafelek "Działki" jest zaznaczony. Jeśli nie jest, kliknij na ikonkę warstw ponownie i zaznacz kafelek "Działki". Działki wyświetlą się na podkładzie mapy satelitarnej po przybliżeniu widoku mapy. 

4. Przybliż się do interesującego miejsca aby wyświetlić interesujące Cię miejsce na mapie, możesz przybliżyć się w widoku mapy lub skorzystać z wyszukiwarek: działek lub adresów. Możesz również korzystać z narzędzi nawigacyjnych, takich jak przeciąganie i przewijanie mapy.

Przykładowy widok mapy satelitarnej z granicami działek w Geoportalu:

Przykładowa mapa satelitarna z numerami działek - Kraków Wawel
Przykładowa mapa satelitarna z numerami działek - Kraków Wawel

Raport zdjęć satelitarnych

W Geoportalu Na Mapie znajdziesz raport zdjęć satelitarnych, który umożliwi Ci monitorowanie zmian w zagospodarowaniu wybranego terenu i użytkowaniu gruntu. 

Zobacz, jak wygląda przykładowy raport: PRZYKŁADOWY RAPORT SATELITARNY

Raport obrazów satelitarnych umożliwia uzyskanie pełnego obrazu bieżącego stanu organizacji wybranego obszaru. Dostarczamy dokument, zawierający starannie wybrane sceny satelitarne, które mogą stanowić załącznik do dokumentacji dowodowej inwestycji. 

Jak pobrać raport satelitarny - krok po kroku: 

 • Wejdź na stronę Geoportalu Na Mapie (https://geoportal-krajowy.pl).
 • Kliknij przycisk "Przejdź do mapy", aby otworzyć interaktywną mapę.
 • Wyszukaj interesujące cię miejsce za pomocą wyszukiwarek: działek lub adresów, lub przybliż się do niego na mapie.
 • Wybierz na pasku narzędziowym: “Raport satelitarny”, a następnie kliknij w działkę na mapie lub skorzystaj z dostępnych narzędzi wyboru terenu na mapie.
 • Uzupełnij formularz, wybierając zakres dat. Pamiętaj, że przedział dat nie może przekraczać 6 miesięcy.
 • Wybierz rozdzielczość zobrazowania;
 • Wyszukaj dostępne zobrazowania satelitarne. Wyszukane obrazy będą bezchmurne;
 • Postępuj zgodnie z instrukcjami w panelu raportu, wybierając okres zdjęć i ewentualnie inne opcje;
 • Po skonfigurowaniu raportu, kliknij przycisk "Generuj raport", dokonaj płatności on-line;
 • Po chwili (około 5 minut) raport zostanie wygenerowany. Oprócz dokumentu PDF, raport zawiera pliki graficzne z georeferencją, które możesz szczegółowo analizować w oprogramowaniu GIS (np. QGIS) lub oglądać w dowolnych programach graficznych.

Raport Archiwalne zdjęcia lotnicze

Raport archiwalne zdjęcia lotnicze to usługa dostępna w Geoportalu Na Mapie. Pozwala ona na uzyskanie kompleksowej informacji o dowolnej działce (lub terenie), uwzględniającej zdjęcia wykonane w różnych latach.

Zobacz jak wygląda przykładowy raport: RAPORT ARCHIWALNE ZDJĘCIA LOTNICZE

Jak pobrać raport ze zdjęciami z różnych okresów - krok po kroku: 

 1. Wejdź na stronę Geoportalu Na Mapie (https://geoportal-krajowy.pl).
 2. Kliknij przycisk "Przejdź do mapy", aby otworzyć interaktywną mapę.
 3. Wyszukaj interesujące cię miejsce za pomocą wyszukiwarek: działek lub adresów, lub przybliż się do niego na mapie.
 4. Na pasku narzędziowym, znajdź ikonkę “Raport archiwalne zdjęcia lotnicze”, kliknij w ikonę, następnie pojawi się panel do zamówienia raportu.
  Raport archiwalne zdjęcia lotnicze
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami w panelu raportu, wybierając okres zdjęć i ewentualnie inne opcje.
 6. Po skonfigurowaniu raportu, kliknij przycisk "Generuj raport", dokonaj płatności on-line.
 7. Po chwili (około 5 minut) raport zostanie wygenerowany i będziesz mógł go pobrać w formacie PDF.

Zobacz filmik z instrukcją generowania raportu z mapami satelitarnymi: 

Do czego może się przydać mapa satelitarna

Planowanie inwestycji i budowy
Mapa satelitarna może być przydatna podczas planowania inwestycji i budowy, umożliwiając dokładne zobrazowanie terenu i analizę dostępności.

Badanie stanu zagospodarowania działki
Poprzez przyjrzenie się mapie satelitarnej, można ocenić obecny stan zagospodarowania działki, włączając w to struktury budynków, roślinność i inne elementy.

Analiza zmian w krajobrazie
Dzięki dostępowi do archiwalnych zdjęć lotniczych w Geoportalu, można porównać różne okresy i analizować zmiany w krajobrazie, takie jak urbanizacja, zalesianie, czy przekształcanie się użytkowania gruntów.

Wizualizacja terenu dla projektantów
Mapa satelitarna jest przydatnym narzędziem dla projektantów, pozwalając na wizualizację terenu i analizę warunków środowiskowych przed rozpoczęciem prac projektowych.

Zmiany w infrastrukturze miejskiej
Wykorzystując raport archiwalnych zdjęć lotniczych, można porównać stan infrastruktury miejskiej w różnych okresach i analizować zmiany, takie jak budowa dróg, zmiana układu przestrzennego, czy rozbudowa obiektów publicznych.

Rozwój przemysłowy i zmiana użytkowania terenów
Przez obserwację zmian w zagospodarowaniu terenów przemysłowych na podstawie archiwalnych zdjęć lotniczych, można analizować rozwój przemysłowy, zmiany w rodzaju działalności oraz przekształcanie się użytkowania gruntów.

Analiza zmian w planowaniu urbanistycznym
Wykorzystując raport archiwalnych zdjęć lotniczych, można analizować zmiany w planowaniu urbanistycznym, takie jak zmiana granic, lokalizacja obiektów użyteczności publicznej czy rewitalizacja terenów zurbanizowanych.

Analiza zmian w rolnictwie i użytkowaniu ziemi
Poprzez porównanie archiwalnych zdjęć lotniczych, można badać zmiany w rolnictwie i użytkowaniu ziemi, takie jak rozwój nowych upraw, zmiana struktury użytkowania rolniczego, stopień intensywności produkcji czy zmiany w sposobie gospodarowania gruntami.

Należy pamiętać, że powyższe treści są propozycjami i można je dostosować lub rozszerzyć w zależności od potrzeb i kontekstu pracy.

Zdjęcia lotnicze z II Wojny Światowej w Geoportalu Krajowym

W Geoportalu Na Mapie dostępna jest unikalna funkcja, która pozwala przeglądać ortofotomapę zrobioną ze zdjęć lotniczych z okresu II Wojny Światowej. Ta historyczna ortofotomapa terenu może być fascynująca dla osób zainteresowanych historią i zmianami krajobrazu. Dzięki narzędziu "Porównaj mapy" można również zestawić tę ortofotomapę z aktualnymi kompozycjami mapowymi, co pozwala na porównanie i zrozumienie zmian zachodzących na przestrzeni czasu. 

Zdjęcia lotnicze z 1944 roku dostępne są dla województwa podkarpackiego. Planowane jest dodawanie kolejnych województw z archiwalnymi zdjęciami. 

Narzędzie "Porównaj mapy" w Geoportalu Na Mapie

W Geoportalu Na Mapie znajduje się funkcja o nazwie "Porównaj mapy", która umożliwia użytkownikom porównanie różnych kompozycji mapowych. Narzędzie to jest niezwykle przydatne dla osób, które chcą zobaczyć różnice między różnymi wariantami mapy, a także porównać dane z kilku źródeł. Dzięki temu można zyskać lepsze zrozumienie danego obszaru i obserwować jego ewolucję.

Jak porównać mapy z różnych okresów. Aby skorzystać z narzędzia "Porównaj mapy" w Geoportalu Na Mapie, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

 1. Wejdź na stronę Geoportalu Na Mapie i przejdź do mapy.
 2. Znajdź narzędzie "Porównaj mapy" na pasku narzędziowym po prawej stronie
  Porównaj mapy - zdjęcia lotnicze 1944
 3. Wybierz dwie interesujące Cię kompozycje mapowe do porównania.
 4. Przybliż się w widoku mapy do konkretnego obszaru lub skorzystaj z wyszukiwarki działek lub adresów.
 5. Skorzystaj z pionowego suwaka, aby porównać teren na wybranych kompozycjach mapowych.
 6. Dzięki tym prostym krokom można szybko i łatwo porównać mapy z różnych okresów i zobaczyć, jakie zmiany nastąpiły w danym obszarze.

Zobacz filmik z instrukcją, jak wyświetlić mapę zdjęć lotniczych z 1944 roku: 

Zastosowanie historycznych zdjęć lotniczych z 1944 roku

Ortofotomapa historyczna, tak jak ta z II Wojny Światowej dostępna w Geoportalu Na Mapie, może być wykorzystana w różnych celach. Oto kilka przykładów zastosowania:

Badania historyczne: Ortodotomapa z określonego okresu może dostarczyć cennych informacji o zmianach zachodzących na terenie, takich jak rozbudowa miast, zmiany w infrastrukturze czy degradacja obszarów naturalnych.

Planowanie urbanistyczne: Porównanie ortofotomap historycznych z aktualnymi danymi pozwala na analizę rozwoju miasta i identyfikację obszarów, które uległy znaczącym zmianom. Może to pomóc w podejmowaniu decyzji dotyczących planowania przestrzennego.

Edukacja i wiedza: Ortofotomapa z okresu historycznego może być wykorzystana w celach edukacyjnych, aby pokazać młodszym pokoleniom, jak wyglądało ich miasto lub region w przeszłości. 

Zmiany w zagospodarowaniu terenów: Historyczne zdjęcia lotnicze pokazują jak zmieniło się użytkowanie terenu. Przykładowo, na obszarze Bieszczad, Beskidu Niskiego, Pogórza Przemyskiego możemy zaobserwować w roku 1944 intensywne wykorzystanie gruntów w celach rolniczych dużo gęsto zabudowanych wsi, obecnie po kilkudziesięciu (a nawet kilkuset) wsiach nie ma śladu,  tereny te są często porośnięte lasami. Więcej informacji o historii podkarpackich lasów przeczytasz na stronie: https://geoportal-krajowy.pl/historia-podkarpackich-lasow.