Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Jak sprawdzić powierzchnię działki na Geoportalu?

Jak sprawdzić powierzchnię działki na Geoportalu?

Zastanawiasz się, jak sprawdzić powierzchnię działki na Geoportalu Krajowym Na Mapie? Zobacz, jak to zrobić krok po kroku.

Jeśli chcesz sprawdzić swoją działkę, przejdź do mapy na Geoportalu Krajowym. 

W kolejnym kroku wybierz metodę wyszukiwania działki. Możesz skorzystać z wyszukiwarki adresów, odszukać działkę po identyfikatorze dzięki wyszukiwarce działek lub wskazać ją po zbliżeniu do widoku mapy. Wszystkie metody wyszukiwania opisujemy dokładnie w osobnym wpisie: Jak znaleźć działkę w Geoportalu?

Zobacz również instrukcję: Pomiar odległości i powierzchni na mapie na naszym kanale w serwisie youtube.com

Aby skorzystać z narzędzia pomiarowego, nie musisz wskazywać jednej działki. Wystarczy, że zbliżysz się do mapy, w taki sposób, aby zobaczyć granice działek ewidencyjnych. Jeśli chcesz precyzyjnie pomierzyć odległość między elementami zagospodarowania, przełącz kompozycję mapową na aktualną ortofotomapę. W ten sposób zobaczysz wszystkie obiekty na danym terenie. Dowiedz się, jak to zrobić: Jak zmienić rodzaj mapy na Geoportalu?

Jak sprawdzić powierzchnię działki na Geoportalu?

Działka którą wybrałeś/aś wyróżni się na tle innych. Granice działki zostaną pogrubione granatowym konturem. Po o lewej stronie mapy pojawi się okno "Informacje o wybranej działce". Wśród danych oprócz szczegółowego adresu oraz Id i numeru działki wyświetli się informacja o jej powierzchni. Aby zobaczyć, ile wynosi powierzchnię działki, wybierz “Pokaż więcej. Powierzchnię działki podajemy w metrach kwadratowych (m2). Jednak jeśli powierzchnia działki jest większa niż 1 ha, wówczas podajemy ją w hektarach (ha).

Pokaż więcej, Na Mapie
Pokaż więcej, Na Mapie

Pomiar powierzchni w Geoportalu

Jeśli chcesz zmierzyć dowolną powierzchnię na mapie, wybierz “Pomiary na mapie” z paska narzędzi po prawej stronie.  

Wybierz pomiary na mapie, Na Mapie
Wybierz pomiary na mapie, Na Mapie

Rozpocznij pomiar wskazując pierwszy punkt pomiarowy, a następnie pozostałe, aż do wrysowania pożądanej figury, której powierzchnię chcesz obliczyć. Automat wraz z oddaleniem od kolejnego punktu, aktualizuje powierzchnię terenu. 

Pomiar powierzchni - wrysuj figurę, dla której chcesz dokonać pomiaru, Na Mapie
Pomiar powierzchni - wrysuj figurę, dla której chcesz dokonać pomiaru, Na Mapie

Jeśli chcesz zakończyć pomiar, zatwierdź ostatni punkt pomiarowy dwuklikiem lewego przycisku myszki. Po prawej stronie, w oknie "Pomiar powierzchni" otrzymasz wynik z pomiaru:

  • powierzchnię, dla której możesz zmienić jednostkę na metry lub kilometry kwadratowe, ary lub hektary (1),
  • listę punktów pomiarowych i ich współrzędne geograficzne XY, dla których możesz wybrać układ odniesienia - WGS 84 i PUWG 1992 (2),

Każdy z punktów pomiarowych możesz usunąć lub edytować (3). W ten sposób nie musisz zaczynać pomiaru od nowa, jeśli okaże się, że jeden z nich jest błędny. W oknie podajemy również długość każdego boku wrysowanej figury. Ponadto obliczone dane możesz eksportować do pliku zewnętrznego. Możesz wybrać między dwoma formatami - KLM oraz GPX (4).

Pomiar powierzchni w Geoportalu Na Mapie
Pomiar powierzchni w Geoportalu Na Mapie

Powierzchnia rzeczywista, a powierzchnia urzędowa działki

Powierzchnia urzędowa działki, czyli ta znajdująca się w księdze wieczystej i ewidencji gruntów i budynków (EGiB), może różnić się od tej, która widnieje się w Geoportalu Krajowym Na Mapie. Jeśli nie doszło do zmiany granic działki, to różnice w powierzchni rzeczywistej, a powierzchni prawnej/urzędowej wynikają m.in. z aktualizacji granic działki w ramach postępowania rozgraniczeniowego lub przejściu z systemu parcelowego na system działkowy. 

Więcej informacji na ten temat przeczytasz we wpisie: Powierzchnia działki z EGiB niezgodna z powierzchnią pomierzoną w terenie