Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Mapa zasięgu 500 metrów od wiatraków i zabudowy

Mapa zasięgu 500 metrów od wiatraków i zabudowy

Sprawdź, czy w Twojej najbliższej okolicy mogą powstać nowe elektrownie wiatrowe. Mapa zasięgu 500 metrów od wiatraków i zabudowy wskazuje miejsce, gdzie mogą (choć nie muszą!) stanąć wiatraki, jeśli rząd zmieni minimalną odległość wiatraków od domów z 700 do 500 metrów. Naszą interaktywną mapę publikujemy z myślą o właścicielach działek, którzy myślą o budowie domu, a także o inwestorach poszukujących gruntów pod budowę nowych elektrowni wiatrowych.

Mapa zasięgu 500 metrów od wiatraków i zabudowy

W Geoportalu Na Mapie przygotowaliśmy nową mapę - Zasięg 500 metrów od zabudowy mieszkalnej. Sprawdź, jak niewiele miejsca w Polsce mamy na nowe wiatraki, nawet wówczas, gdy odległość zostanie zmniejszona do 500 metrów. Mapę zasięgu wiatraków udostępniamy bezpłatnie.

PRZEJDŹ DO MAPY ZASIĘGU 500 METRÓW OD WIATRAKÓW I ZABUDOWY

Zwróć uwagę, że pomimo zmniejszenia odległości aż o 200 metrów, nadal mamy niewiele miejsca na nowe inwestycje OZE. Poniższa mapa porównuje zasięg 700 metrów, który obowiązuje dzisiaj (mapa po prawej), z mapą 500 metrów wiatraków od domów (mapa po lewej). 

Porównanie zasięgu 500 m (po lewej) i 700 metrów (po prawej) od wiatraka, Geoportal Na Mapie
Porównanie zasięgu 500 m (po lewej) i 700 metrów (po prawej) od wiatraka, Geoportal Na Mapie

Uwagi do mapy: Kolorem pomarańczowym oznaczyliśmy obszar w promieniu 500 metrów od domów. Jeśli wskazany obszar podświetli się na pomarańczowo, oznacza to, że na tym terenie nie można postawić nowego wiatraka.

Jak włączyć mapę zasięgu 500 m od wiatraków i zabudowy?

Przejdź na mapę Geoportalu
Przejdź na mapę Geoportalu
  • Następnie wyszukaj działkę korzystając z wyszukiwarki działek lub przybliż się w widoku mapy do działki, którą zamierzasz sprawdzić. Dokładny opis działania wyszukiwarki działek znajdziesz w instrukcji: jak znaleźć działkę w Geoportalu.
Wyszukiwarka działek i wyszukiwarka adresów oraz narzędzia do nawigacji na mapie
Wyszukiwarka działek i wyszukiwarka adresów oraz narzędzia do nawigacji na mapie
  • W celu wyświetlenia mapy zasięgu wiatraków 500 m od domów wybierz przycisk "Wybierz warstwę mapy" (1), a następnie kliknij w kafelek “Zasięg 500 m od zabudowy mieszkalnej” (2).
Zasięg 500 metrów od zabudowy mieszkaniowej
Zasięg 500 metrów od zabudowy mieszkaniowej
  • Możesz dodatkowo zmienić rodzaj mapy na "Geo mapę" lub "Atlas solarny". Warstwa granic działek oraz warstwa zasięgu wiatraków będzie widoczna po przybliżeniu się w widoku mapy.

Skąd zmiany w minimalnej odległości wiatraków od domów?

23 kwietnia 2023 roku, weszła w życie Ustawa z dnia 9 marca 2023 roku o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2023.553). W ramach tej regulacji Sejm dokonał istotnych zmian dotyczących minimalnych odległości, jakie muszą być zachowane pomiędzy elektrowniami wiatrowymi a budynkami mieszkalnymi. Zgodnie z nowymi postanowieniami, lokalizacja nowych wiatraków jest możliwa wyłącznie na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP), przy minimalnej odległości od budynków mieszkalnych wynoszącej 700 metrów. Dodatkowo wprowadzono całkowity zakaz budowy nowych budynków mieszkalnych w strefie ochronnej wokół turbin wiatrowych.

Po wyborach w 2023 roku i zmianie składu rządu, pojawił się pomysł przywrócenia kompromisu między gminami, organizacjami ekologicznymi a Polskim Towarzystwem Energetyki Wiatrowej. Propozycja zakłada zmniejszenie minimalnej odległości wiatraków od domów do 500 metrów. Celem tych planów było zwiększenie elastyczności w rozbudowie sektora energetyki wiatrowej w Polsce.

Jednakże, 5 grudnia 2023 roku Sejm zdecydował o wycofaniu się z omawianych planów dotyczących elektrowni wiatrowych, wprowadzając jednocześnie autopoprawkę do ustawy dotyczącej wsparcia odbiorców gazu, prądu i ciepła. Choć poprawka opóźnia wprowadzenie zmian dotyczących minimalnych odległości elektrowni wiatrowych od domów, istnieje prawdopodobieństwo, że temat ten powróci na forum sejmowe w ciągu najbliższych miesięcy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o mapie zasięgu lub o innych narzędziach dostępnych w Geoportalu Na Mapie, zapraszamy do kontaktu:

tel. 503 392 404

email: kontakt@geoportal-krajowy.pl